Vacature Constructiemanager

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Nederland
  • Prostruct
  • 29 Mei 2018

Functie inhoud

Onze klant is een internationale speler op het gebied van renewable energy. Al meer dan 30 jaar houdt de organisatie zich bezig met het wereldwijd onwikkelen van windmolenparken.  Jouw uitdaging.  De Constructiemanager houdt continu toezicht op de bouwplaats vanaf het begin van de aanleg van de toegangsweg en de kraan platform, gevolgd door bekabeling en funderingswerken, toren- en WEC-installatie tot aan de overname door de klant.  De constructiemanager neemt deel aan vergaderingen met betrekking tot de logistiek, organisatie en tijdsplanning. De Constructiemanager maakt werkafspraken met de betrokken collega’s, teamleiders en onderaannemers over het uitvoeren van de werkzaamheden. 

De Constructiemanager is verantwoordelijk voor het toezicht op en de coördinatie van alle civiele en elektrotechnische werkzaamheden op het terrein die verband houden met de aanleg van toegangswegen, kraan platforms, funderingen, kabelwerken en/of onderstations. Je zorgt ervoor dat onderaannemers en derden voldoen aan de normen wat betreft kwaliteit en kwantiteit, dat de werkzaamheden verlopen volgens het gestelde tijdschema, dat het ontwerp wordt uitgevoerd en dat de gedefinieerde doelstellingen worden behaald. Delegeren van taken en bevoegdheden binnen het project met het oog op optimalisatie van processen en operaties op site behoren ook tot je taken. Je draagt zorg voor het opsporen en melden van afwijkingen binnen het project en het oplossen van nieuwe problemen ter plaatse in overleg met de General Project Manager en het doorvoeren van de afgesproken verbeteringen in de uitvoering van de werkzaamheden.  Je draagt zorg voor een gedegen kwaliteitscontrole van alle uitvoerende werkzaamheden door onderaannemers.  Je geeft leiding aan meerdere uitvoerende teams en verzorgt toolbox en site meetings. Je rapporteert aan de General Project Manager.

Tevens ben je uiteraard verantwoordelijk voor de veiligheid van jezelf en anderen door een pro actieve houding, het organiseren van een veilige werkomgeving, toezien op een veilige werkomgeving en door betrokkenheid uit te stralen door uitvoeren van VGM beleid en strategie. Wat vragen wij van jou?

  • Kennis en (ruime) ervaring van civiele techniek en bouwkunde op MBO-niveau; - Betonbouw, wegenbouw, grondwerk en fundering; 
  • Kennis van en ruime ervaring met Projectmanagement in een multidisciplinaire omgeving ;
  • Kennis van regelingen en procedures omtrent kwaliteit, veiligheid en welzijn. 
  • Ervaring met applicatieprogramma’s en bedrijfsautomatisering zoals MS Office en SAP; 
  • Beheersing van de Engelse en Duitse taal; 
Werken bij ProStruct. Bij ProStruct geloven we dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Inhoudelijke uitdaging en ruimte om jezelf te ontwikkelen vinden we daarom belangrijk. Interesse? Laat ons in een motivatie en cv weten wat je te bieden hebt, wat je ambities zijn en welke ervaring je hebt.

 

Over Prostruct

ProStruct is een nationaal en internationaal opererend personeelsbemiddelingsbureau binnen de Civiele techniek, Offshore, Bouw en Techniek.

We zijn gespecialiseerd in het bemiddelen van vakspecialisten op MTS, HTS en Academisch niveau naar midden en hoger kader functie bij aannemers, Ingenieursbureaus, overheden, wooncorporaties en industriële bedrijven.

ProStruct is een organisatie die de kandidaat en opdrachtgevers samen brengt en hierin kiest voor een duurzame relatie.